Bộ Kit xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất- Portable Spill Kit (Oil Only)

Mô tả: Skit001W Sysbel, oil only, 65 lít
Giá bán: 0932282845
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Sysbel
Ngày đăng: 28-12-2016

Chi tiết sản phẩm

Bộ kít xử lý sự cố tràn hóa chất - Portable Spill Kit (Oil Only):

Mã sản phẩm: SKIT001W

Hãng: Sysbel

Thông số kỹ thuật:

Spill Capacity(Gal/L)17.1/64.9

Content

25 pc absorbent pad 50cm x 40cm

3 pc absorbent boom 7.6cm x 120cm

1 pc bag

1 pc rope

1 pair safety goggle Rax-9202

1 pc safety glove